Industri & Automation

Vi utför installation och flytt av maskiner såsom valsverk och produktionslinjer. En av våra största kunder på detta område är Sandvik AB. TST Gruppen har egna lokaler på Sandviks industriområde.

Vi projekterar och installerar kompletta lösningar som tar hänsyn till energieffektivitet och miljö. Det handlar om allmänna el-, data- och teleinstallationer. Men även larm och säkerhetssystem som exempelvis passagekontroll, inbrott, brandlarm eller kameraövervakning. 

​SSG Entre - Våra tekniker har SSG Entre som är en webbaserad interaktiv säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer.

TST Gruppen har även sedan hösten 2013 en avdelning som erbjuder tjänster inom automationsteknik såsom avancerad felsökning och programmering av olika styrsystem.

Tjänster:

  • El & Kraft
  • Data- och telenät
  • Industriservice/SMT-maskiner
  • Fibernät
  • Porttelefoni
  • Passagesystem
  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Kameraövervakning