Personalen - vår viktigaste resurs

Förutom ingenjörer, tekniker och montörer har vi personal inom projektledning och adminstrativ serviceledning.

Samtliga våra medarbetare har en bred och gedigen branscherfarenhet. För att alltid ligga i framkant, på en marknad i snabb utveckling, satsar vi stora resurser på utbildning och rekrytering. Vi genomför kontinuerligt ett utbildningsprogram som säkerställer att vi alltid levererar den bästa lösningen i varje kunduppdrag. Inte minst när det gäller miljö- och energieffektiva lösningar.
Hög servicekänsla, stor lyhördhet och ansvar är 
begrepp som är självklara i vårt  dagliga arbete, i syfte att alltid nå hög kundnöjdhetsgrad. Genom att arbeta efter EIO-
Q Ledningssystem säkerställer vi att du som kund och beställare alltid får det du efterfrågar. Våra kunder är många och nöjda. Många återfinns bland kommuner, förvaltningar, landsting, bostadsbolag och industrier.

Vi arbetar också för mindre företag och privatpersoner.