Miljöpolicy

TST gruppen arbetar aktivt för att bibehålla och förbättra miljön i vårt samhälle.
 

Verktygen för att uppnå vår miljöpolicy:

  • Vår personal har den nödvändigaste kunskapen att hantera samtliga, i verksamheten, förekommande miljöfrågor.
  • Vår personal är kunnig i miljöfrågor och följer gällande miljölagstiftning inom sitt verksamhetsområde, i den mån det ingår i TST gruppens åtagande.
  • Miljökrav ställs på våra leverantörer.
  • Våra samarbetspartners erbjuds miljövänliga och energieffektiva lösningar inom samtliga av våra verksamhetsområden.
  • Vi gör aktivt miljöbedömningar i våra uppdrag för att därmed minska risken för påverkan på miljön eller olyckor.
*EIO-Q Ledningssystem är ett branschanpassat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på installatörernas kravdokument som i sin tur utgår från ISO 9001 och ISO 14001. Genom att följa rutiner, mallar och checklistor kan vi erbjuda och leverera arbeten av jämn och hög klass. Läs mer här om EIO-Q.

Se vår miljöpolicy i verksamhetsbeskrivningen >>