Larm & Säkerhet

TST gruppen - För din säkerhets skull

TST-gruppen är en säker installatör av brandlarm, en certifierad anläggarfirma av SBSC (Svensk brand- & säkerhetscertifiering). Vi har ett kvalitetssystem som omfattar rutiner för att säkerställa att lagar, krav och förordningar kring brandslarmanläggningar uppfylls.

Vi har samarbete med de ledande leverantörerna inom larmsystem. Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.
 FX-brandlarm från Schnider Electric

Kontroll

Årligen kontrollerar SBSC vårt kvalitetssystem enligt normen SBF 1008:2 vilket även innefattar att våra installerade anläggningar uppfyller dessa krav och håller hög standard.
 

Alla dessa krav

Tidig upptäckt av brand och rätt insats är mycket viktigt i alla verksamheter. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i en byggnad eller anläggning finns olika krav på brandskyddet. Kravställare kan exempelvis vara; Räddningstjänsten, Boverket, och Arbetsmiljöverket. Villkor kan även finnas vid avtal med larmcentraler och försäkringsgivare.

Att investera i automatiska brandlarmssystem är en nödvändighet för att trygga människor, egendom och miljö. TST-gruppen hjälper er reda ut vilka krav som ställs på just ert brandskydd.
 

Rutiner

En brandlarmanläggning skall förutom att projekteras, installeras och driftsättas även underhållas, skötas och besiktigas för att uppfylla kraven för gällande regler och normer.
 
Skötsel
Månads- och kvartalsprov utförs som regel av utbildade anläggningsskötare. TST-gruppen erbjuder både utbildning av anläggninsskötare samt avtal för skötsel av månads- och kvartalsproven.
Underhåll
Utförs av TST-gruppen och omfattar kontroll av anläggningens status samt funktioner enligt utfärdat anläggarintyg och dokumentation.
 
Besiktning
Leveransbesiktning och revisionsbesiktning skall utföras av besiktningsman anställd av en besiktningsfirma som uppfyller kraven enligt SBF1003-3.
 
Serviceavtal
TST-gruppen erbjuder serviceavtal för underhåll och/eller anläggningsskötartjänster som är flexibla och anpassningsbara efter era behov och önskemål. Serviceavtalen omfattar krav enl. gällande normer och regler.
 

Projektering, konstruktion och konsultation

Genom bland annat våra behöriga ingenjörer på inbrott och brandlarm kan vi hjälpa ER med att göra riskanalyser och se över ert behov av investeringar av säkerhetssystem. Vi hjälper er med konsultation och råd för val av system samt konstruktionsarbete för ett anpassat säkerhetssystem efter just era behov.
 

Tjänster:

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Utrymningslarm
  • Trygghetslarm
  • Passagesystem
  • Kameraövervakning/CCTV
  • Överordnade system
  • Eaton Power Advantage