Kvalitetspolicy

TST gruppen ska leverera tjänster och varor som uppfyller alla våra kunders högt ställda krav. Syftet med vårt kvalitétsarbete är att hela tiden arbeta aktivt med att förbättra verksamheten till kundens bästa.
 

Verktygen för att uppnå vår kvalitetspolicy:

  • Vi ställer krav och påverkar leverantörer i kvalitetsfrågor.
  • Vi utarbetar kvalitetsmål som vi sytematiskt mäter av.
  • Vi genomför regelbundet uppföljningar och granskningar för att därmed leda kvalitetssystemet framåt.
  • Genom regelbunden information och utbildning uppgraderas metodiskt kompetensen hos våra tekniker och montörer i kvalitetsarbetet.
  • Vi utför regelbundet interna kvalitetsrevisioner med fokus på att identifiera och eliminera eventuella brister.
*EIO-Q Ledningssystem är ett branschanpassat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på installatörernas kravdokument som i sin tur utgår från ISO 9001 och ISO 14001. Genom att följa rutiner, mallar och checklistor kan vi erbjuda och leverera arbeten av jämn och hög klass. Läs mer här om EIO-Q Ledningssystem >>

Läs mer om Kvalitetspolicyn i vår Verksamhetsbeskrivning>>