Kort om TST gruppen

  • Privatägt, fyra delägare
  • Vi finns i Sandviken, Gävle, Borlänge och Falun och vi är organiserade i sex affärsområden
  • Vi innehar samtliga nödvändiga certifieringar och ackrediteringar
  • Kompetensutveckling sker löpande genom extern och intern utbildning samt kompetensväxling
  • TST gruppen bildades 2001 och innehar AAA-rating och UC ackreditering
  • Antal anställda: ca 65
  • Omsättning: ca 84 milj.kr.