Kärnvärden

Våra kärnvärden är kopplade till vår affärsidé och strategi - ett långsiktigt åtagande. En vägledning hur TST gruppen ska utvecklas. 
 

Kvalitet

För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller alla våra kunders högt ställda krav. Kvalitet handlar om inlevelse, att förstå kunden, och leverera lösningar som överträffar kundens förväntningar. För att leva upp till våra högt ställda krav, påverkar vi regelbundet våra leverantörer i alla kvalitetsfrågor. Genom regelbunden information och utbildning uppgraderas metodiskt kompetensen hos våra tekniker i kvalitetsarbetet och vi utför regelbundet interna kvalitetsrevisioner med fokus på att identifiera och eliminera eventuella brister.
 

Miljö

Vi vill vara en föregångare inom miljöområdet. Att arbeta för att anpassa våra lösningar inom våra respektive specialområden, så att de möter framtidens krav på klimatsmarta energieffektiva lösningar. Vår personal har den nödvändigaste kunskapen att hantera samtliga, i verksamheten, förekommande miljöfrågor. Att vår personal är kunnig i miljöfrågor och följer gällande miljölagstiftning inom sitt verksamhetsområde, i den mån det ingår i TST gruppens åtagande, är en självklarhet. Vi har högt ställda miljökrav på alla våra leverantörer. Vi gör aktivt miljöbedömningar i våra uppdrag för att därmed minska risken för påverkan på miljön eller olyckor, i enlighet med utarbetad miljöplan.
 

Kundfokus

Affärer handlar om möten mellan människor.  Att vara lyhörd i våra möten med kunden - lyssna och förstå kundens önskemål. Kundfokus handlar också om hög servicegrad. Att skapa en trevlig atmosfär i kombination med professionalism ger dessutom ett bättre resultat. För oss handlar det om att skapa och bibehålla goda relationer -  att alltid ha kundfokus.
 

Professionell

Professionell, eller trygghet. Trygghet för kunden. Vi har bred och gedigen branscherfarenhet. För att alltid ligga i framkant  satsar vi stora resurser på utbildning och rekrytering. Vi genomför kontinuerligt ett utbildningsprogram som säkerställer att vi alltid levererar den bästa lösningen i varje kunduppdrag. Inte minst när det gäller miljö- och energieffektiva lösningar. Hög servicekänsla, stor lyhördhet och ansvar är begrepp som är självklara i vårt dagliga arbete, i syfte att alltid nå hög kundnöjdhetsgrad. Att vi har de certifieringar som krävs för trygga installationer är en självklarhet.