Historik

  • 2001 Tele & SatTeknik AB bildas i Sandviken 
  • 2004 Antalet anställda uppgår till 8 st personer
  • 2005 Tele & SatTeknik når omsättning 10 milj.kr.
  • 2005 Affärsområde storkök och elservice etablerades
  • 2006 Öppnades kontor i Gävle
  • 2007 Affärsområde Entreprenad etablerades 
  • 2010 Öppnades filialkontor i Falun
  • 2011 Byter företaget namn till TST gruppen och firar 10 års jubileum
  • 2013 Börjar arbetet med ISO-certifieringar