Brandlarm


TST gruppen är av SBSC certifierad anläggningsfirma brandlarm enl. normen SBF 110:8.

Vi utför installationer och service av brand- och utrymningsanläggningar. Det kan vara allt från små enkla till stora kommunala system.

Vi har samarbete och är certifierad installatör för Brandlarmsystem FX-net från Schneider Electric.

Tidig upptäckt av brand och rätt insats är mycket viktigt i alla verksamheter. Att investera i automatiska brandlarmsystem är en nödvändighet för att trygga människor, egendom och miljö.

För din säkerhets skull - Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem vår blankett "För din säkerhets skull". Klicka på loggorna nedan för att läsa mer om SBSC och vårt brandlarmsystem från Schnider Electric.