Auktorisation & Certifiering

Certifierad av SBSC
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Anläggarfirma brandlarm
  • Behörig Ingenjör Inbrottslarm
  • Anläggarfirma inbrottslarm larmklass 2
  • Läs mer på sbsc.se
  • Vi är certifierad användare av Schneider Electrics produkter.
 
Auktoriserad av CANT
CANT är antenn- och kabel-TV-branschens branschförening. Medlemmarna är företag som är auktoriserade installatörer på den svenska marknaden.
Läs mer>>
 
EIO-Q certifierad
Genom att arbeta efter EIO Q Ledningssystem säkerställer vi att du som kund och beställare alltid får det du efterfrågar. EIO-Q Ledningssystem är ett branschanpassat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på installatörernas kravdokument som i sin tur utgår från ISO 9001 och ISO 14001. Genom att följa rutiner, mallar och checklistor kan vi erbjuda och leverera arbeten av jämn och hög klass.
Läs mer >>
 
ISO 9001,  ISO 14001  &  ISO 18001
Från och med sommaren 2014 är vi på TST gruppen helt ISO-certifierade i vårt arbete med miljö-, ledning- och kvalitetssystem. Vi är mycket stolta över våra certifieringar ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001 som vi ständigt arbetar för att efterleva.
Läs mer >>
 
Elsäkerhetsverket ELSÄK-FS 2008:3
Vi lever upp till Elektriska Nämndens besiktningsrutiner och Elsäkerhetsverkets krav enligt ELSÄK-FS 2008:3.