Affärsidé

TST gruppen projekterar och installerar tekniska miljö- och energieffektiva helhetslösningar inom el och tele som genom gränsöverskridande kompetenser och hög servicegrad genererar stora mervärden för kunden. 

TST gruppens övergripande mål är att alltid hålla en hög kvalitet på alla de tjänster och arbeten vi tillhandhåller. Servicegraden ska vara hög och anpassas efter kundens behov. 

Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustningar, produkter och material samt utföra installationer och service för energieffektiva system och kundanpassade lösningar inom el-, tele-, data-, kabel tv-, automation-, storkök och larm/säkerhet.