Välkommen till TST gruppen!

Vi projekterar och installerar energieffektiva och miljövänliga helhetslösningar


Vi har ett 70-tal anställda och finns på fyra orter i Mellansverige med huvudkontor i Sandviken. Filialer i Gävle, Borlänge och Falun. Sedan starten 2001 har verksamheten inom TST gruppen utökats succesivt - ett resultat av våra kunders efterfrågan. Det innebär att vi idag är heltäckande inom el- och teleinstallationer, vilket även omfattar data, kabel-TV och larm, med fokus på energieffektiva- och klimatsmarta lösningar. Vi erbjuder också installationer och service för storköks- och fastighetsmaskiner.

Våra kunder finns framförallt inom kommersiella- och privata fastigheter samt i förvaltnings-, skol- och industribyggnader. Våra tekniker arbetar gränsöverskridande, vilket gör att vi alltid optimerar utförandet i alla led, vilket i sin tur medför stora fördelar för våra kunder.För ytterligare information om TST gruppen och våra tjänster - Kontakta oss.